top of page

מאמרים

חלק מתוך האין-סוף

חלק מהאינסוף.jpg

"Problems can not be solved by the same level of thinking that created them"

נהוג לשייך את הציטוט הזה לאלברט איינשטיין. האם איינשטיין המציא את המשפט הזה? האם הוא האדם הראשון שחשב מחשבה זו? או שמא ברגע מסוים של הבנה הוא התחבר לממד זה של ידע שחשף עבורו את הדברים? כמה משמעות יש לעובדה שאלברט איינשטיין, האיש, אמר את הדברים? כמה משמעות הייתה לעובדה זו עבורו – מה היה עונה אם היה נשאל?

גשר בין החוץ לפנים

גשר.jpg

בשעת משבר נדמה כי הכוחות המנוגדים אינם יכולים לשהות עוד זה בחברת זה, ולרוב תעלה תגובת "הילחם או ברח" מלווה בתשוקה עזה להעלים את ההתרחשות ולחזור לשקט ולתחושת הביטחון שהייתה טרם המשבר. אך האדם המחפש צמיחה פנימית ומשמעות יזהה מיד את פוטנציאל הצמיחה של המצב החדש ויפנה את עצמו לחקירה שבראשה השאלות 'מה מתרחש עכשיו? מי הנאחז? מה מקור הסבל?

ויתור כבחירה, כדרך חיים

וויתור כבחירה.jpg

ויתור – מחילה, קבלת פשרה, הסתלקות מרצון, הימנעות, נטישה, נסיגה, כניעה, הרמת ידיים; הנחה, הקלה, שחרור, ביטול, מתן פטור. דומה לו הערך לתור – לסייר, לתייר, לטייל, לבקר, לנסוע, לראות אתרים, להתבונן, לבחון; לערוך תצפית, לחפש, לבלוש, לרגל; לחקור, לדרוש. כל מערכת זקוקה למרחב כדי להתקיים. ללא מרחב לא תיווצר תנועה וללא התנועה ייווצר חנק.

מרחב הוא גורם דומיננטי בחיים. הנשימה היא אולי האלמנט הקרוב ביותר למרחב, משום שהיא

פרח יפה.jpg

אם היו מגישים לך ביד אחת ורד אדום בעל ניחוח נפלא שנקטף זה עתה מאדמה פורייה, וביד השנייה ורד אדום מפלסטיק – באינסטינקט טבעי, בלי לחשוב ורק עם הבטן, איזו יד היית מעדיפה? סביר להניח שידך היתה מושטת בלי היסוס לוורד הטרי והריחני, ומותירה את פרח הפלסטיק מאחור. מדי יום אנו מתמודדות מול שיטפון של מוצרים שאיננו יודעות תמיד מהי איכותם או מאין הגיעו, ועלינו לבחור במוצר הטוב ביותר עבורנו.

מה היא אסאנה?

מאמר 5.jpg

מאמר זה נכתב ומתבסס על הרצאותיו של ראג'יב ג'אנג'אני, המאפשרים הבנה לכתביו  של פראשאנט איינגר בנושא - chittavijnana of yogasana

כשאנחנו מדברים על יוגה הדבר הראשון שעולה בנו הוא תנוחות היוגה, אסאנות. ההקשרים הנפוצים לתחום זה הם בריאות, בריאות פיזית, הקלה על כאבי גב צוואר בירכיים, אורח חיים נכון ובריא וכו'. אבל לתחום הנרחב הזה, יש מטרה הרבה מעבר לקונספט הפופולרי הנ"ל. כשאנו מתרגלים, אנו מתייחסים לתרגול כתרגול פיזי. מה הוא שנמצא או שממתין מעבר לפן הפיזי של הנושא?

bottom of page