top of page
אום.png

אודותיי

את דרך היוגה פגשתי לראשונה בשנת 98, בשיעור שנקרא "יוגה טיפולית", בהדרכתה של המורה הבכירה ציפי וינר, אליו נקלעתי במקרה בעקבות מודעה קטנה בעיתון. באותה העת סיימתי לימודי קולנוע, עסקתי בכתיבה ובתסריטאות ולא עלה על דעתי כי מפגש כמעט אקראי זה יוביל אותי לדרך ולאורך החיים שלקחתי על עצמי מאז ועד היום.

ההבנה הראשונה שלי עוד כמתרגלת צעירה הייתה, שללא תרגול יומי, התמדה, התמסרות וחקירה עמוקה – הנושא מאבד מתוקפו. וכך הפכו ההתמסרות המלאה, הדבקות והנחישות ליסודות עליהן בניתי בהמשך את צעדיי. בשבע שנותיי הראשונות המשכתי כתלמידתה המסורה של ציפי אשר ליוותה את תהליך הסמכתי להוראה. בהמשך היתה לי הזכות להיות תלמידתה של מורתי השנייה רחלי צ'ייני. משנת 2008 אני תלמידתם של מוריי ראגי'ב וסוואטי ג'אנג'אני.

התרגול וההוראה עבורי הם הרבה מעבר לאורח חיים הם הנתיב והדרך

שמאפשרת לי למצוא משמעות בקיים ולחלוק את שנחשף עם אנשים אחרים.

תמונה טובה ראשונה.jpg
bottom of page